Funkcionalnosti / Paketi osnovniprošireninapredniprofesionalni
Pretraga naslova i sažetaka radova: SCIndeks++++
Konverzija metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH++++
Normalizacija projekata navedenih u zahvalnicama: FundRef++++
Dodela identifikatora autorima: ORCID++++
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti i kategorizacija časopisa (K) ++++
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum SCIndeksa+++
Dodela DOI oznake i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef++
Normalizacija referenci na osnovu normativnih baza (CrossRef, Medline, ChemPort, MathSciNet, SCIndeks) i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata++
Pretraga i integracija metapodataka: funkcije "citirani autori", "citirani naslovi", "citirano u", "povezani članci" i "link na citirani rad“++
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti, bibliometrijskog kvaliteta, ispunjenosti publicističkih i etičkih standarda i kategorizacija časopisa (K)++
Podrška kvalitetu uređivanja časopisa: P&LSS [1]++
Servis za onlajn uređivanje: SCIndeks Asistent [2]+
Podrška kvalitetu članaka: ArQuS [3], MindTrap [4], RevRev [5]+
[1] podrška politici uređivanja i licenciranja časopisa (prijava u DOAJ i trajno polaganje metapodataka u DOAJ; reindeksiranje u Dimensions)
[2] onlajn prijavljivanje, recenziranje, priprema za štampu i publikovanje radova; obezbeđuje opremu DOI oznakom (CrossRef) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck/iThenticate)
[3] dodela ključnih reči ekstrakcijom iz rečnika/tezaurusa po izboru urednika (KwASS), normalizacija referenci, provera tačnosti i kompletiranje referenci (RefFormater) i korigovanje nesaglasnosti referenci i
        citata u tekstu (CiteMatcher)
[4] upozoravanje autora rukopisa i uredništva na nelegitimne reference u radu (koje potiču iz povučenih/ispravljenih radova i lažnih/predatorskih časopisa)
[5] ocenjivanje kvaliteta recenzija od strane uredništva i njihove korisnosti od strane autora rukopisa