Funkcionalnosti / Paketi osnovniprošireninapredniprofesionalni
Pretraga naslova i sažetaka radova: SCIndeks++++
Konverzija metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH++++
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti i preliminarna kategorija (PK) ++++
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum SCIndeksa+++
Dodela DOI oznake i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef++
Normalizacija referenci i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata: CrossRef, Medline, ChemPort i MathSciNet++
Pretraga i integracija metapodataka: funkcije "citirani autori", "citirani naslovi", "citirano u", "povezani članci" i "link na citirani rad“++
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti, bibliometrijskog kvaliteta i preliminarna kategorija (PK)++
Servis za onlajn uređivanje Asistent*+
Podrška kontroli kvaliteta članaka: Asistent, ArQuS **+
* Podržava onlajn prijavljivanje, recenziranje, pripremu za štampu i publikovanje radova. Obezbeđuje opremu DOI oznakom (CrossRef) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck/iThenticate).
** Obuhvata dodelu ključnih reči ekstrakcijom iz rečnika/tezaurusa po izboru urednika (KwASS), normalizaciju referenci, proveru tačnosti i kompletiranje referenci (RefFormater) i korigovanje nesaglasnosti referenci i citata u tekstu (CiteMatcher).