Funkcionalnosti / Paketi Standardni Profesionalni Premium
Pretraga naslova, ključnih reči, sažetaka, autora radova, citiranih autora referenci: SCIndeks + + +
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum SCIndeksa + + +
Konverzija metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH + + +
Normalizacija projekata navedenih u zahvalnicama: FundRef + + +
Dodela identifikatora autorima: ORCID + + +
Dodela DOI oznake i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef + + +
Normalizacija referenci na osnovu normativnih baza (CrossRef, Medline, SCIndeks) i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata + + +
Onlajn integracija metapodataka: funkcije "citirani autori", "citirani naslovi", "citirano u", "povezani članci" i "link na citirani rad" + + +
Bibliometrijski izveštaj o časopisima: rangiranje časopisa na deset pokazatelja uticajnosti i devet pokazatelja bibliometrijskog kvaliteta; ispunjenost publicističkih i etičkih standarda; kategorizacija časopisa + + +
Metrika članka: citiranost u SCIndeksu, CrossRef-u i Dimensions-u; broj poseta i preuzimanja punog teksta; broj pominjanja na društvenim mrežama (Altmetric) + + +
CrossCheck/iThenticate: provera plagijarizma u svim rukopisima ili svim prihvaćenim radovima [1] + + +
Servis za onlajn uređivanje: SCIndeks Asistent [2] + +
Prethodno publikovanje članaka (Online First): SCIndeks Asistent + +
Podrška kvalitetu članaka: MindTrap [3], RevRev [4] + +
Puna podrška licenciranju i indeksiranju u DOAJ: P&LSS - definisanje izdavačkih politika; priprema prijave; komunikacija sa DOAJ evaluatorima; po prijemu, kreiranje i redovno polaganje XML-a metapodataka članaka da bi se indeksirali u DOAJ i reindeksirali u bazi Dimensions + +
Publikovanje istraživačkih podataka i dodatnog materijala: Figshare + +
Podrška predlaganju recenzenata od strane autora podnetih rukopisa [5] + +
Prijava za indeksiranje u Scopus: Prospects Analysis and Application Preparation (PAAP) – selekcija časopisa sa najboljim izgledima za prihvatanje na osnovu intenzivnog praćenja i dopunske evaluacije; prethodna evaluacija; komunikacija sa evaluativnim timom Scopusa; konačna prijava; naknadne reaplikacije + +
Konsultacije o strateškom razvoju časopisa: preporuke o jeziku publikovanja, formatu časopisa, politici recenziranja i legitimnim tehnikama za povećanje uticajnosti +
Publikovanje HTML verzije radova: interno i eksterno povezani citati/reference; tabele i grafikoni sa mogućnošću uvećanja; za medicinske časopise indeksirane u PubMed Central: priprema i redovno polaganje XML-a radova da bi se publikovali u HTML formatu +
Publikovanje interaktivne PDF (iPDF) verzije radova: standardni dizajn CEON-a, s mogućnošću odabira izgleda (tradicionalni ili višebojni), moda (jednokolonski ili dvokolonski), vrste fonta, itd.; interno i eksterno povezani citati/reference +
[1] prema izboru uredništva
[2] onlajn prijavljivanje, recenziranje, priprema za štampu i publikovanje radova
[3] upozoravanje autora rukopisa i uredništva na nelegitimne reference u radu (koje potiču iz povučenih/ispravljenih radova i lažnih/predatorskih časopisa)
[4] ocenjivanje kvaliteta recenzija od strane uredništva i njihove korisnosti od strane autora rukopisa
[5] opciono, ako to uredništvo želi