ISSN Lozinka
Urednički servis
Osnovne funkcije
 • Narudžbenica

 • Repozitorijum

 • e-Pretplata

 • Urednički info

Ažuriranje podataka
 • o časopisu

 • o uredništvu

 • o uređivanju

 • o kontroli kvaliteta uređivanja

 • o kontroli kvaliteta radova

Tehnička podrška
 • Upit/zahtev

 • Korespondencija

 • BIČ

 • Plagijarizam - prevencija

 • Plagijarizam - verifikacija

 • Linkovi i kredencijali

Repozitorijum

Da biste koristili ovu uslugu morate biti registrovani kao urednik pretplaćenog časopisa. Registracija se obezbeđuje posredstvom Narudžbenice.

Postupak

(1)Unesite podatke o svesci.
(2)Svesku možete učitati na dva načina:
(a) kao celu svesku u PDF formatu (i Word-u, ako postoji), ili
(b) kao pojedinačne radove u PDF formatu koje odabirate uz pomoć miša i tastera Shift ili Ctrl.
(3)Pritisnite dugme "Pošalji".

Napomene

 • Morate uneti verziju sveske koja je u svemu identična objavljenoj verziji.
 • Polaganje svezaka ne znači ustupanje autorskih prava.
 • Radovi se polažu isključivo radi obrade i njihovog trajnog bezbednog čuvanja, upotrebe pri izradi Bibliometrijskog izveštaja, predstavljanja u SCIndeksu i dostupnosti posredstvom CrossRefa (DOI).
 • Pregled stanja unosi CEON i služi uredništvima samo radi uvida. Novoučitane sveske postaju vidljive tek nakon overe od strane administratora.