ISSN Lozinka
Urednički servis
Osnovne funkcije
 • Narudžbenica

 • Repozitorijum

 • Plagijarizam

 • e-Pretplata

 • Urednički info

Ažuriranje podataka
 • o časopisu

 • o uredništvu

 • o uređivanju

Tehnička podrška
 • Upit/zahtev

 • Korespondencija

 • Prijava u WoS i Scopus

 • Linkovi i kredencijali

Repozitorijum

Napomena

 • Ova usluga je dostupna samo registrovanim korisnicima. Da biste je koristili morate se prijaviti.