ISSN Lozinka
Urednički servis
Osnovne funkcije
 • Narudžbenica

 • Repozitorijum

 • Plagijarizam

 • e-Pretplata

 • Urednički info

Ažuriranje podataka
 • o časopisu

 • o uredništvu

 • o uređivanju

Tehnička podrška
 • Upit/zahtev

 • Korespondencija

 • Prijava u WoS i Scopus

 • Linkovi i kredencijali

Repozitorijum

Prijava

ISSN
Lozinka

Postupak

(1)Unesite podatke o svesci.
(2)Učitajte PDF verziju sveske sa svog diska.
(3)Učitajte svakako i Word verziju sveske, ako postoji.
(4)Pritisnite dugme "Pošalji".

Napomene

 • Za polaganje svezaka morate se prijaviti.
 • Polaganje svezaka ne znači ustupanje autorskih prava.
 • Radovi se polažu isključivo radi obrade i njihovog trajnog bezbednog čuvanja, upotrebe pri izradi Bibliometrijskog izveštaja, predstavljanja u SCIndeksu i dostupnosti posredstvom CrossRefa (DOI).
 • Pregled stanja služi urediništvima samo radi uvida. Podatke unosi CEON i ne mogu se menjati (editovati).